112 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

112 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

112 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Ένας εύκολος αριθμός που μπορεί να σας φανεί χρήσιμος κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας σας στο βουνό ή την ώρα που κάνετε κάποια υπαίθρια δραστηριότητα.